28 март 2022

Онлайн решение на вашите проблеми

Expand search form

Интранет ли е WAN?

Според моето разбиране LAN е мрежа от два или повече компютъра, свързани в рамките на локално географско местоположение.

Винаги съм си мислел, че интранет са уебстраниците, до които има достъп в LAN мрежа, но изглежда, че това се нарича интранет.

И така, каква е разликата между интранет и LAN?

3 Отговори 3

LAN е съвкупност от компютри, които всички имат мрежова карта, свързана с една и съща маска на подмрежата (напр. 255.255.255.0), и които са в една и съща мрежа (напр. 192.168.0.X). Един от начините това да се направи лесно е да се свържат няколко компютъра към един и същ комутатор/стек от комутатори или към комутационната част (LAN портовете) на домашен маршрутизатор.

Когато това се случи, всеки компютър в локалната мрежа може да изпраща broadcast трафик до всички останали компютри в локалната мрежа и да разговаря с всеки друг компютър, когато IP адресът му е известен, ако самият компютър не блокира трафика от локалната мрежа.

Винаги съм си мислел, че интранет са уебстраниците, до които има достъп в локална мрежа, но изглежда, че това се нарича интрауеб.

Е, в локална мрежа можете да имате сървъри (в допълнение към стандартните персонални компютри/лаптопи), които предлагат услуги на персоналните компютри/лаптопите само в локалната мрежа и в мрежата. Уеб сървърът може да бъде една от тези услуги, а може да има и други неща като файлов сървър, Lync или чат сървър и т.н. Интранет технически ще бъде цялата колекция от сървъри, предназначени за достъп от компютри в локалната мрежа (но недостъпни от общия интернет) – и интранет би могъл да бъде уеб сървърът само от интранет.

Интранет е частна мрежа. Обикновено интранет не се използва като термин за домашни мрежи, но технически всяка LAN е интранет или част от нея. A Lокал Aра Nелката е локална. Не е задължително интранет да е локална, тя може да е частната мрежа на компания с три офиса, които са свързани с Wидеята Aра Nетката.

В допълнение към казаното от Петър, ние, хората, обикновено използваме различна терминология, за да определим функцията, а не за да дефинираме нещо.

Ако искате да се придържате към суровото определение, всяка мрежа в света е малък интернет, а всеки интернет/интранет е LAN/WAN, който просто се състои от различни правила и някои вариации в протоколите, обикновено за борба с проблемите на сигурността.

Ако обаче погледнете на терминологията като на термин, описващ функция, като в случая терминът определя предназначението, а не определя фундаменталната му природа, тогава е по-лесно да се разбере. Интранет е локална мрежа между компютри, чиято функция е да се използва като локален интернет. Почти сигурно е, че протоколите ще се различават от тези на нормална LAN/WAN мрежа, защото нормалната LAN/WAN мрежа обикновено има за цел да ограничи сериозно комуникациите между компютрите в мрежата, докато интранет мрежата би искала да може да прави всичко, което прави интернет при комуникациите между компютрите.

Това е все едно да наречете едно дете малко или плод. Фундаменталната природа на обекта е все още същата, но терминологията описва функцията му. Като плод детето се развива през етапите в утробата на майката, като малко дете се развива през етапите, когато едва се научава да ходи, да се съсредоточава и да разбира речта, както и да образува думи по елементарен начин. (Да, умишлено избрах този пример, защото хем е валиден, хем демонстрира гледна точка, която може би може да спаси нечий живот).

Протоколите ще бъдат много по-сложни за една интранет мрежа, защото тя трябва да се съсредоточи едновременно върху осигуряването на свързаност по всеки възможен начин, както интернет, плюс предотвратяване на неоправдан отдалечен достъп.

Може да се интересувате и от темите

По какво интранет се различава от WAN?

Протоколите почти сигурно ще се различават от тези на нормална LAN/WAN мрежа, тъй като нормалната LAN/WAN мрежа обикновено има за цел да ограничи сериозно комуникациите между компютрите в мрежата, докато една интранет мрежа би искала да може да прави всичко, което прави интернет в комуникациите между компютрите.

Интернет е WAN?

WAN могат да улеснят комуникацията, споделянето на информация и много други неща между устройства от цял свят чрез доставчик на WAN. WAN мрежите могат да бъдат жизненоважни за международния бизнес, но те са от съществено значение и за ежедневната употреба, тъй като интернет се счита за най-голямата WAN мрежа в света.

Какъв тип мрежа е интранетът?

частна мрежа
Интранет е частна мрежа в рамките на предприятието, която се използва за сигурно споделяне на фирмена информация и компютърни ресурси между служителите. Интранет може да се използва и за работа в групи и телеконференции. Интранет насърчава комуникацията в рамките на организацията.

Каква е разликата между интранет и локална мрежа?

Основна разлика: LAN е съкращение от Local area network (локална мрежа). Това е компютърна мрежа, която свързва компютри в рамките на малка област, например в офис сграда или училище. Интранет (Intranet) е частна интернет мрежа, която поддържа всички разпространени протоколи като TCP/IP, HTTP и други стандартни интернет протоколи.

Защо интернет е WAN?

Интернет е WAN, защото с помощта на доставчиците на интернет услуги той свързва много по-малки локални мрежи или метрополни мрежи. В по-малък мащаб даден бизнес може да има WAN, състояща се от облачни услуги, централен офис и клонове. В този случай WAN свързва тези части на бизнеса.

Какво представлява WAN пример за WAN?

Широкообхватната мрежа (WAN) Интернет връзката е пример за WAN. Други примери за WAN са мобилните широколентови връзки като 3G, 4G и др.

Интранет мрежа ли е?

Интранет е частна корпоративна мрежа, предназначена да подпомага служителите на дадена организация да общуват, да си сътрудничат и да изпълняват своите функции. Тя служи за широк спектър от цели и употреби, но в основата си бизнес интранетът е в помощ на служителите.

Интранет част от интернет ли е?

Интернет: Това е световна система от компютърни мрежи. Така че интранетът е ограничена версия на интернет, която не позволява достъп на лица извън мрежата. Мрежата му включва всички негови служители и висшето ниво, а в някои случаи и партньори, инвеститори и акционери.

Какви са компонентите на интранет?

Тези основни елементи вероятно включват новини, общности, директория на служителите, възможност за търсене и канал за комуникация с ръководството. Освен това интранетът трябва да включва ключови области на съдържание, които дават възможност на служителите да изпълняват ежедневните си задачи и да намират съществена информация за компанията.

Интранет сървър ли е?

Интранет сървър означава устройство, което не е достъпно през интернет и съдържа или вътрешно име на сървър, или вътрешен IP адрес, който попада в следния диапазон от IP адреси (10. 0. 0. 0- 10. 255. 255. 255; 172. 16. 0. 0- 172. 31.

Какво е пример за WAN?

WAN, популярната дума в областта на мрежите, отнасяща се до широкообхватна мрежа, е мрежа, която се използва за свързване на различни локални мрежи (LAN). Локалните мрежи се свързват помежду си чрез устройство, наречено маршрутизатор. Може да се използват много маршрутизатори за свързване на голям брой локални мрежи. Интернет е пример за WAN.

Какви са различните видове WAN технологии?

Топология Технология
IPsec VPN От точка до точка, многоточкови, мрежови IP
SD-WAN От точка до точка, многоточкови, мрежови SDN
Метро Ethernet От точка до точка SONET
EPL От точка до точка SONET

Какво представлява интранет платформата?

Отговор: Интранет сайтът е вътрешен уебсайт (или портал), който помага на служителите да бъдат в крак с новостите в своята компания. Той служи като уебсайт, комуникационен канал, инструмент за управление на знанията и платформа за сътрудничество.

Изисква ли интранет кабелна връзка?

Раздел 7. 1 Мрежи
Единица 7. 2 Интранет срещу интернет
Модул 7. 3 Основна мрежова сигурност
Модул 7. 4 Интернет услуги

Дали WiFi е интранет?

S. НЕ Интернет Интранет
2. В интернет има множество потребители. Във вътрешната мрежа има ограничен брой потребители.
3. Интернет е опасен. Интранет е безопасен.

Предишна статия

Съществува ли пристрастие в историята?

Следваща статия

Какво е енолат?

You might be interested in …

Какво е Importenterpriseroots?

Много потребители са забелязали съобщение в страницата с опции на Firefox(about:preferences), като например ‘Вашият браузър се управлява от вашата организация’ или ‘Вашата организация е забранила възможността за промяна на някои опции.’. Потребителите, които имат инсталиран […]

От какво е направена мивката ми?

Когато дойде време за подмяна или инсталиране на нова кухненска мивка, трябва да се вземат предвид много неща: стил, размер, цвят, издръжливост и, разбира се, цена. Целта на повечето хора е да се справим с […]

Какво означава Cob House?

Мария Марабито е писателка, която специализира в областта на устойчивото пътуване, природосъобразния живот и храните. Тя има бакалавърска степен по английски език от университета Уест Честър. nicolamargaret / Getty Images Споделете Twitter Pinterest Имейл Малки […]