27 март 2022

Онлайн решение на вашите проблеми

Expand search form

Силициевият диоксид керамичен материал ли е?

Нашите редактори ще прегледат изпратеното от вас и ще решат дали да преработят статията.

Етапи в леенето на тънкостенна бяла керамична кутия. Глината на прах се смесва във вода заедно с диспергиращ агент, който поддържа глинените частици равномерно суспендирани в глинено-водната суспензия или слип. Слипът се изсипва в гипсова форма, където водата се изтегля чрез капилярно действие и се образува отливка чрез отлагане на глинени частици върху вътрешните повърхности на формата. Остатъкът се отцежда и отливката се оставя да изсъхне частично, преди да се запуши отворът за оттичане и да се отдели формата. Незавършените изделия се изсушават в пещ, преди да бъдат изпечени в готов продукт.

традиционна керамика, керамични материали, които се получават от обикновени, естествено срещащи се суровини като глинести минерали и кварцов пясък. Чрез промишлени процеси, които се практикуват под някаква форма от векове, от тези материали се произвеждат такива познати продукти като порцеланови съдове, глинени тухли и плочки, промишлени абразиви и огнеупорни облицовки и портландцимент. В тази статия са описани основните характеристики на суровините, които обикновено се използват в традиционната керамика, и са разгледани общите процеси, които се следват при производството на повечето традиционни керамични предмети. От този преглед читателят може да премине към по-подробни статии за отделните видове керамични продукти, връзки към които са посочени в края на статията.

Традиционните керамични предмети са почти толкова стари, колкото и човешката раса. Естествените абразиви несъмнено са били използвани за заточване на примитивни дървени и каменни инструменти, а фрагменти от полезни глинени съдове са открити още през неолита, преди около 10 000 години. Не след дълго след изработването на първите груби глинени съдове хората се научили да ги правят по-здрави, по-твърди и по-малко пропускливи за течности чрез изпичане. Тези постижения са последвани от структурни глинени продукти, включително тухли и керемиди. Глинените тухли, подсилени и заздравени с влакна като слама, са сред първите композитни материали. Художественото използване на керамиката също достига висока степен на усъвършенстване, особено в Китай, Близкия изток и Северна и Южна Америка.

пура. пури. Ръчно свити пури. Производство на пури. Валяк за тютюн. Тютюневи листа, Тютюневи листа

С настъпването на епохата на металите преди около 5000 години първите ковачи използват огнеупорния характер на обикновения кварцов пясък, за да правят форми за леене на метали – практика, която все още се използва в съвременните леярни. Гърците и римляните разработват варо-мортанови цименти, а римляните използват материала за изграждане на забележителни строителни съоръжения, някои от които са запазени и до днес. Индустриалната революция през XVIII и XIX век довежда до бързо усъвършенстване на обработката на керамиката, а през XX век се наблюдава нарастване на научните познания за тези материали. Дори в епохата на съвременната усъвършенствана керамика традиционните керамични продукти, произвеждани в големи количества чрез ефективни и евтини производствени методи, все още представляват основната част от продажбите на керамика в световен мащаб. Мащабът на производството може да съперничи на този на металургичната и нефтохимическата промишленост.

Суровини

Поради големите обеми на продукта, традиционната керамика обикновено се произвежда от естествени суровини. В повечето случаи тези материали са силикати, т.е. съединения на основата на силициев диоксид (SiO2), окисна форма на елемента силиций. Всъщност използването на силикатни минерали е толкова разпространено, че традиционната керамика често се нарича силикатна, а производството ѝ – силикатна промишленост. Много от силикатните материали всъщност са немодифицирани или химически модифицирани алумосиликати (алуминиев оксид [Al2O3] плюс силициев диоксид), въпреки че силициевият диоксид се използва и в чист вид. Като цяло суровините, използвани в традиционната керамика, попадат в три общопризнати групи: глина, силициев диоксид и фелдшпат. Тези групи са описани по-долу.

Глинени минерали като каолинит (Al2[Si2O5][OH]4) са вторични геоложки отлагания, образувани при изветрянето на магмени скали под въздействието на вода, разтворен въглероден диоксид и органични киселини. Смята се, че най-големите находища са се образували, когато фелдшпатът (KAlSi3O8) от скали като гранит и се е отложил в езерните дъна, където впоследствие се е превърнал в глина.

Значението на глинестите минерали за развитието и обработката на традиционната керамика не може да бъде надценено. Освен че са основен източник на алумосиликати, тези минерали имат слоеста кристална структура, в резултат на която се получават плочковидни частици с изключително малък микрометричен размер. Когато тези частици се суспендират или смесват с вода, сместа проявява необичайна реология или тече под налягане. Това поведение позволява използването на различни методи на обработка, като леене с приплъзване и пластично формоване, които са описани по-долу. Поради това глинените минерали се считат за формовъчни материали, които позволяват смесените съставки да се оформят в желаната форма.

Силициев диоксид и фелдшпат

Други съставки на традиционната керамика са силициевият диоксид и фелдшпатът. Силициевият диоксид е основна съставка на огнеупорните материали и бялата керамика. Обикновено се добавя под формата на кварцов пясък, пясъчник или кремъчни камъчета. Ролята на силициевия диоксид е на пълнител, който се използва за придаване на здравина “на зелено” (т.е. неизпечен) на оформения предмет и за поддържане на тази форма по време на изпичането. Той също така подобрява крайните свойства. Фелдшпатите са алумосиликати, които съдържат натрий (Na), калий (K) или калций (Ca). Те варират по състав от NaAlSi3O8 и KAlSi3O8 до CaAl2Si2O8. Фелдшпатите действат като флюсиращи агенти, за да намалят температурите на топене на алумосиликатните фази.

Обработка

Обработка

В сравнение с други производствени отрасли, много по-малко е обогатяването на минерали (Например, в момента се извършват няколко операции по добив на минерални суровини, промиване, концентриране, оразмеряване на частици) се използва за силикатна керамика. Глините, които се използват за производството на обикновени структурни тухли и плочки, често се обработват директно, както са изкопани от земята, въпреки че може да има известно смесване, стареене и темпериране за равномерно разпределение във водата. Такива нечисти глини могат да се обработват в необработен вид, тъй като те вече съдържат пълнители и флюси заедно с глинените минерали. При белите изделия, за които суровините трябва да бъдат в по-чисто състояние, глините се промиват и примесите се утаяват или изплуват. Силикатите се пречистват чрез промиване и отделяне на нежеланите минерали по гравитационен, магнитен и електростатичен път. Фелдшпатите се обогатяват чрез флотационно разделяне – процес, при който се добавя разпенващ агент, за да се отдели желаният материал от примесите.

Смесване

Изчисляването на количествата, претеглянето и първоначалното смесване на суровините преди операциите по формоване е известно като дозиране. Пакетирането винаги е представлявало голяма част от изкуството на керамичния технолог. Формулите са традиционно ревниво пазени тайни, включващи подбора на суровини, които придават желаните работни характеристики и реакции при изпичане и които дават търсения характер и свойства. Глините трябва да се избират въз основа на обработваемостта, топимостта, цвета на изпичане и други изисквания. Силицият също така трябва да отговаря на критериите за химическа чистота и разпределение на размера на частиците.

Може да се интересувате и от темите

Какъв вид материал е силициевият диоксид?

Силициевият диоксид е съединение на силиций и кислород. Външната кора на Земята съдържа 59% от този материал. Той има три основни скални форми, които са кварц, тридимит и кристобалит. Силициевият диоксид, известен под формата на кварц, е диоксидната форма на силиция, SiO2.

SiO2 керамика ли е?

Керамичното покритие SiO2 (силициев диоксид) е най-известната и широко използвана версия на керамично покритие. То постига твърдост до 9H (най-високата проверима оценка) по скалата за твърдост.

Кремъчният диоксид кварц ли е?

Какво представлява кварцът? Силициевият двуокис, известен също като силициев диоксид, е оксид на силиция с химична формула SiO2, който обикновено се среща в природата като кварц. Той е най-разпространеният минерал, открит на повърхността на Земята, а уникалните му свойства го правят едно от най-полезните природни вещества.

Кремъчният диоксид метал ли е?

Силиций – полупроводник Обикновено се среща свързан с двойка кислородни молекули като силициев диоксид, известен още като силициев диоксид. Силицият не е нито метал, нито неметал; той е металоид, елемент, който се намира някъде между двете.

Кремъчното стъкло керамика ли е?

Например силициевото стъкло има същия състав като кварца (кристализирал силициев диоксид). Материали, които първоначално са произведени като стъкла (и може би са оформени с помощта на техники за формоване на стъкло) и са преобразувани в керамика, за да се подобрят техните свойства, се наричат стъклокерамика.

Кои са трите вида керамика?

Съществуват три основни вида керамика/керамика. Това са глинени съдове, каменни съдове и порцелан.

За какво се използва силициевият диоксид?

Силициевият диоксид има широки промишлени приложения, включително употреба като хранителна добавка, т.е. агент против слепване, като средство за избистряне на напитки, за контрол на вискозитета, като агент против разпенване, модификатор на тестото и като помощно вещество в лекарства и витамини.

Каква е разликата между силициев диоксид и силиций?

Силиций и силициев диоксид са два термина, които често се използват в неорганичната химия. Силицият е вторият най-разпространен елемент на Земята, отстъпвайки само на кислорода. Основната разлика между силиций и силициев диоксид е, че силицият е елемент, докато силициевият диоксид е съединение.

Кремъчният диоксид пясък ли е?

Силициевият диоксид е един от най-често срещаните минерали в земната кора. Стъклото, плажният пясък, силиконът и гранитът са силициеви материали.

Каква е разликата между силициев диоксид и кварц?

Основната разлика между двата вида е, че стопеният силициев диоксид е съставен от некристално силициево стъкло, докато кварцът е направен от кристален силициев диоксид. Тази разлика дава на Fused Silica много висока пропускливост в ултравиолетовия спектър в сравнение с тази на Quartz.

Как се използва силициевият диоксид в керамиката?

Чистите силициеви минерали (като кварца) имат високи температури на топене. В керамичните тела и глазурите се добавят други оксиди, които го допълват, образуват силикати с него или заемат мрежата между частиците на кварца. В последния случай силициевият диоксид се счита за “пълнител” (напр. порцеланови глинени тела).

Какво прави нещо керамично?

Керамиката е материал, който не е нито метален, нито органичен. Керамиката обикновено е твърда и химически нереактивна и може да се формира или уплътнява с топлина. Керамиката е нещо повече от грънчарски изделия и съдове: глина, тухли, керемиди, стъкло и цимент са вероятно най-известните примери.

Кои са 4-те вида керамика?

Съществуват четири основни вида керамика: порцелан, каменинови изделия, фаянс и костен Китай. Тези четири вида се различават в зависимост от глината, използвана за създаването им,както и от топлината, необходима за изпичането им.

От какъв материал е направена керамиката?

глина
Обикновено керамиката се изработва, като се вземат смеси от глина, глинени елементи, прахове и вода и се оформят в желаните форми. След като керамиката бъде оформена, тя се изпича в пещ с висока температура, известна като пещ. Често керамиката се покрива с декоративни, водоустойчиви, подобни на боя вещества, известни като глазури.

Пластмаса ли е силициевият диоксид А?

Индустрията за производство на пластмаси смята, че силиконът е пластмаса, както и ние, независимо от голяма част от зелените маркетингови кампании, които твърдят, че той не е пластмаса. Технически погледнато, силиконът може да се счита за част от семейството на каучука. Силиконът може да се използва за производство на податливи изделия, подобни на каучук, твърди смоли и разтворими течности.

Предишна статия

Как Танос проследява Камъните на безкрайността?

Следваща статия

Коя дива котка е най-близка до домашните котки?

You might be interested in …

Глината по-малка ли е от тинята?

Частиците на тинята са с размер от 0,05 до 0,002 мм и на усещане са подобни на брашно, когато са сухи. Глинестите частици са изключително фини – по-малки от 0,002 mm. Когато са мокри, те […]

Колко поколения са 400 години?

Начинаещите генеалози често се питат колко поколения има вероятност да се появят за даден период от години, например един век. Обикновено три или четири поколения обхващат сто години, но в редки случаи само две, а […]

Как се презалепват тапети?

След като сте свършили тежката работа по лепенето на тапети или добавянето на рамка от тапети на стената, няма нищо по-неприятно от това да видите, че след няколко седмици те се лющят по краищата или […]