27 март 2022

Онлайн решение на вашите проблеми

Expand search form

За какво са се използвали амфорите?

Рисунки на амфори

Амфората (pl. amphorae; от гръцки amphi – от двете страни, phero – нося) е съд с две дръжки и гърло, което е значително по-тясно от тялото. Използвал се е за съхранение на течности и твърди вещества, като например зърно. Недекорираните “груби” амфори, чиято долна част се стеснява до върха, са били стандартните съдове за транспортиране в Средиземноморието. Те често са изобразявани в сцени от симпозиуми. Амфорите с награди от Панатенея са може би най-близки по форма, но по-голямата част от изрисуваните амфори се групират в два основни типа – еднокомпонентни амфори с корем и амфори с шия, които имат ясно обозначена шия. Тук е разгледана и пелике – друг съд за съхранение с две дръжки.

Коремните амфори имат непрекъснат профил от устните до краката. Обикновено тя е с капак.

Амфора тип В

Амфора тип ВНай-често срещаната форма се нарича тип В, характеризираща се с комбинацията от кръгли дръжки, прав ръб на устието и изпъкнал профил на еднокомпонентното краче (наречено “ехинус”). Формата е стара, датира от VII в. и продължава да се произвежда до средата на V в.

Амфора тип А

Амфора тип АПрез третата четвърт на VI в. се появява нов, по-сложен тип. Амфорите от тип А се разпознават по плоските си дръжки с фланци, често украсени с бръшлян, и двукомпонентното (“стъпаловидно”) стъпало.

Амфора тип С

Третият тип, тип С, е по-рядко срещан. Подобно на тип В тя има еднокомпонентно стъпало, но ръбът ѝ е по-скоро кръгъл (“торус”), отколкото прав.

Рисунка на амфора за Панатенейския призШирокото тяло, тясната шийка и стъпало на амфорите от Панатенея придават форма, напомняща транспортните амфори. Те са служели за награди на Панатенейските игри, като са съдържали масло за победителите. Изглежда, че игрите са създадени в Атина през 560 г., а най-ранните примери за формата могат да бъдат датирани приблизително по същото време. Панатенейските амфори са полезни за датиране, тъй като продължават да се произвеждат и след IV в., като стават все по-издължени и сложни. От четвърти век нататък се изписва името на архонта за съответната година, което позволява необичайно прецизно определяне на хронологията.

Панатенейските амфори са украсени само с чернофигурна техника. Атина винаги се появява от едната страна, с надпис “ton Athenethen athlon” – награда от Атина. Събитието, за което вазата е била награда, е изобразено от другата страна

Амфори “с панатенова форма” се отнасят до вази с тази форма, които са украсени по различни начини, като например тези с червена фигура. Срещат се и по-малки варианти, вероятно като сувенири.

  • Атинска амфора в. 49,5 см. Панатенейска форма

Рисунки на амфора за шия

Шийната амфора се разпознава по ясно очертаната шия. Формата е стара, разпознаваема сред геометричните и протоатричните вази. При атинските чернофигурни амфори примерите могат да бъдат яйцевидни (особено т.нар. тиренски амфори, които изглежда са били направени за етруския пазар), но стандартният тип има по-ясно изразено “рамо”, може би вдъхновено на някакъв етап от източногръцките форми. Друг отличителен тип са никостенските амфори с ремъчна дръжка. Те имитират форма, която се среща в етруските букери, а местата на намиране предполагат, че е бил предназначен етруски пазар.

Амфорите за шия продължават да се украсяват с чернофигурна техника, но по-късните примери (от c.500) често са по-малки. Тези с двойно рендосани дръжки се наричат “дублени”. Сред различните типове, открити в червенофигурна техника, се отличават малките нолански амфори, разпознаваеми по високите си гърла и наречени на името на Нола, където са открити много примери.

  • Атинска яйцевидна амфора Ht. 40 см.Атинска яйцевидна амфора с височина. 40 см.
  • Атински стандарт хт. 38 см.Атински стандарт в. 38 см.
  • Атинска червенофигурна ноланска хит. 32 см.Атински червенофигурен Нолан в. 32 см.

Рисунка на пеликаГръцки термин pelike (pl. pelikai) се е използвал за редица форми и не знаем как се е наричал в древността този еднокомпонентен съд с характерен увиснал корем. Изглежда, че е измислен след въвеждането на червенофигурната техника, въпреки че има примери с черна фигура. Продължава да се произвежда и през IV в. Показана е в употреба като съд за течности.

Може да се интересувате и от темите

Кога се е използвала амфората?

Първият тип римска амфора, Dressel 1, се появява в Централна Италия в края на II в. пр. Хр. този тип е имал дебели стени и характерна червена тъкан. Бил е много тежък, въпреки че е бил и здрав. Около средата на I в. пр. н. е. започва да се използва широко т. нар. дресел 2-4.

Защо амфората е оформена по този начин?

Амфорите, които пътували от пристанище до пристанище с кораб, били “заострени”, защото пасвали по-добре в трюмовете на корабите и имало по-малка вероятност да се търкалят и счупят. На някои кораби имало специални решетки, които държали дъната на амфорите, а контактът им една с друга ги задържал в горната част.

За какво са се използвали кратерите?

кратер, изписван и като кратер, древногръцки съд, използван за разреждане на вино с вода. Обикновено е стоял на триножник в трапезарията, където се е смесвало виното. Кратерите са били изработвани от метал или керамика и често са били изрисувани или сложно орнаментирани.

Кой е създал амфората?

Художникът Еуфилетос
Амфората е изработена от художника Еуфилетос през 530 г. пр.н.е. близо до края на архаичния период на Гърция. Тя е открита в Атика. Амфората е изработена от теракота и е с височина 24 см. 5 инча (62,2 см).

Използвали ли са римляните бъчви?

Възприемането на бъчвите е бързо: военните кампании, които Юлий Цезар започва в Галия, приключват през 50 г. пр.н.е.; в началото на I в. от н.е. римляните вече широко възприемат бъчвите.

За какво се е използвала хидрията?

Името на хидрията, предимно съд за набиране на вода, произлиза от гръцката дума за вода. Хидриите често се появяват върху рисувани гръцки вази в сцени на жени, които носят вода от фонтан (06. 1021. 77) – едно от задълженията на жените в класическата древност.

Какво представлява амфората в историята?

Амфора (на гръцки: amphoreus) е буркан с две вертикални дръжки, използван в древността за съхранение и транспортиране на хранителни продукти като вино и зехтин. Името произлиза от гръцкото amphi-phoreus, което означава “носен от двете страни”, въпреки че гърците са възприели дизайна от Източното Средиземноморие.

Кой е използвал амфора?

История на керамиката амфора Древните гърци и римляни са използвали амфори за пренасяне и съхранение на грозде, зехтин, вино, масло, маслини, зърно, риба и други стоки на територията на древния средиземноморски континент през бронзовата и желязната епоха. Те не са били произвеждани масово до VII в. сл.

Какво представлява теракотеният кратер?

В музея “Метрополитън” (Met. Дипилонските кратери са гръцки теракотени погребални вази от геометричния период, открити в гробището на Дипилон, близо до Дипилонската порта в Керамикос.

Имали ли са египтяните бъчви?

Дървените бъчви са използвани за съхранение и транспортиране на стоки в продължение на повече от 2000 години. Много древни цивилизации, като например египтяните, са използвали и експериментирали с отворени тръстикови и дървени съдове, които са били съединявани с помощта на дървени ленти много преди това.

За какво са се използвали бъчвите?

Бъчвите имат разнообразни приложения, включително за съхранение на течности като вода, масло и алкохол арак и саке. Използват се и за съхранение на отлежаващи напитки като вино, коняк, арманяк, шери, портвайн, уиски и бира.

През кой период е съществувала керамиката с черни фигури?

Керамиката с черни фигури е техника за рисуване на керамика, която започва да се прилага в началото на VII в. пр.

Какво представлява керамиката амфора?

амфора, древна форма на съд, използвана като съд за съхранение и една от основните форми на съдовете в гръцката керамика, съд с две дръжки и по-тясна шийка от тялото. Амфорите с широко гърло, изрисувани, са били използвани като декантери и са били давани като награди. Амфора, съд за съхранение, използван в древна Гърция.

Кой е пиел вино в Римската империя?

По някои оценки 1 милион граждани и роби на Рим са изпивали изумителните средно три литра вино на ден. Въпреки че повечето хора пиели вино, разредено с вода, те се оплаквали, ако смятали, че са ощетени.

Използвали ли са гърците хранилища с бъчви?

Неотдавнашни археологически доказателства, открити в местността Моргантина (в провинция Ена), показват, че надземният свод от бъчви е бил познат и използван в елинистична Сицилия през III в. пр.н.е., което показва, че техниката е била позната и на древните гърци.

Предишна статия

Какво представлява отрицателният външен ефект на мобилния телефон?

Следваща статия

Можете ли да почиствате с пара гипсови стени?

You might be interested in …

Защо кадмият е вреден за организма?

Основният фактор, който определя колко кадмий се абсорбира, е начинът на експозиция. След излагане на въздействието на кадмий, количеството му се абсорбира в зависимост от много фактори: възраст, пол, тютюнопушенето и хранителния статус. Като кумулативен […]